TIPY NA VÝLETY

Kostel Navštívení Panny Marie               Lednicko-Valtický areál                                     Janův hrad

Kostel Navštívení Panny Marie  je novogotický farní chrám postavený v letech 1895-1898.
Kostel byl postaven na popud poštorenského obyvatelstva a usedlíků z Charvátské Nové Vsi. Na stavbu byl použit materiál z místních keramických závodů (tehdy se jednalo o knížecí cihelnu) a bylo použito na 200 druhů cihel, dlaždic, tvarovek a glazované keramické krytiny. 

Lednicko-valtický areál je krajinný celek   od prosince 1996 zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Je pokládán za nejrozsáhlejší komponovanou krajinu v Evropě a možná i na světě. Na severozápadě na něj navazuje CHKO Pálava. 

Janův hrad je pseudogotická napodobenina hradní zříceniny postavená roku 1801-1808 a nese jméno knížete Jana Adama I. z Lichtenštejna, prvního majitele lednického panství Stavbu zahájil kníže Alois I. a po jeho smrti ji ve zmenšené podobě dokončil jeho mladší bratr Jan Josef I. Projektu se ujal J. L. Hardtmuth, architekt a vynálezce tužky, který již dříve projektoval také nedaleký minaret.